Janet Schmidt

verlies verweven in je leven

JS_DRAAD_voor website
JanetSchmidt_Scholen

Scholen

Verdriet in de klas

JanetSchmidt_Gezinnen

Gezinnen

Verdriet in huis

JanetSchmidt_Professionals

Professionals

Begeleiden in de praktijk

Janet_Schmidt_KAART_Mockup

Bestel hier de KAART tafelmodel (100 cm x 70 cm) en / of vloermodel (240 cm x 170 cm) inclusief video-handleiding én een basisset met houten poppetjes in een katoenen zakje. De KAART wordt binnen 2 à 3 werkdagen naar je verzonden.

Janet Schmidt Rouwtherapeut

Mijn ouders spraken open met ons, hun zes kinderen, over de dood. Zij vertelden hún verhalen en wij hingen aan hun lippen. Mijn vader leerde ons een liedje dat wij mooi vonden; over een meisje dat stierf. Het raakte me keer op keer en het nestelde zich liefdevol in mijn hart.

Toen ik voor de klas stond, kwam ik veel diep verdriet door scheiding en overlijden tegen bij kinderen. Ze stagneerden erdoor in hun ontwikkeling. Door naar hun verhaal te luisteren, kwam er ruimte. Door in kringgesprekken over gevoelens te spreken ontstond er warmte en een stevige bedding om elkaar te helpen als er iets verdrietigs met één van allen gebeurde.

En nu ben ik rouwtherapeut....

Scholen vragen me hen te begeleiden bij calamiteiten; een ondersteuning van management tot in de groep en een ouderbijeenkomst voor ouders. Voor leerkrachten heb ik de opleiding tot Specialist Rouw op Schooontwikkeld.Voor jeugdprofessionals ontwikkelde ik een specialisatietraining KIND GEZIN & ROUW.

In mijn praktijk geef ik ouders en hun kinderen informatie over hoe kinderen rouwen. Het geeft hen (h)erkenning! Naast de begeleiding door gesprek, gebruik ik vele materialen als hulpmiddel in het gesprek, want voor kinderen geldt...hoe concreter hoe beter. Iets in handen hebben geeft houvast in het gesprek. Het helpt de verbinding naar binnen te brengen; naar het gevoel, de gedachten.

De KAART stromen van verbinding ontwikkelde ik samen met mijn zus. Zowel in gezin als op scholen en praktijken wordt deze KAART gebruikt om innerlijk op reis te gaan en 'spelenderwijs' tot gesprek over het verlies te komen.

De combinatie van ruim 35 jaar onderwijservaring én ruim 15 jaar ervaring als rouwtherapeut biedt een stevige basis om zowel vanuit school als kind en gezin goed mee te kunnen denken om te kijken wat nodig is. Of het gaat om scheiding, ernstige ziekte of (naderend) overlijden, elke situatie is anders en vraagt om specifieke afstemming.
En deze afstemming vraagt om kennis, openheid en verbinding.

Ben je benieuwd hoe het komt dat ik binnen dit kwetsbare thema werk, bekijk dan deze video over mijn persoonlijk verhaal.

Janet Schmidt Rouw- en traumatherapeut

CRKBO geregistreerde instelling

Mijn missie is om volwassenen te laten zien wat zij kunnen betekenen voor kinderen die te maken hebben met een ingrijpend verlies. Zo kan elk kind zich met ondersteuning gedragen weten en het verlies vanuit een veilige bedding integreren. Dan is er ruimte waarin het kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Ervaringen

van Leerkrachten, Directies, Intern Begeleiders en Ouders

JS_Review1
Mayke - directeur basisschool

Prettige en toegankelijke samenwerking

Binnen mijn school was er sprake van een zieke leerling en twee zieke leerkrachten. Bij al deze personen was het duidelijk dat er geen levensperspectief aanwezig was.

Na het overlijden van een leerkracht en de leerling heb ik contact op gezocht voor begeleiding van de groep medeleerlingen.
De samenwerking met Janet heb ik als zeer prettig en toegankelijk ervaren. Janet is goed bereikbaar en kan praktisch inspringen en gaf ook de nodige kennis.

JS_Review2
Iris - ouder

Het heeft mij veel zelfvertrouwen gegeven

Online begeleiden een bewonderenswaardig initiatief, van Janet. Als je wil weten hoe je je kind het best kunt ondersteunen doe dan mee. Ik heb de begeleiding als heel persoonlijk ervaren en het heeft mij veel zelfvertrouwen gegeven in hoe ik het best om kan gaan met het verdriet van mijn kind.

JS_Review4
Pascalle - ouder

Wat een herkenning, inzichten en handvatten

"Heel fijn om met het online programma mee gedaan te hebben. Janet komt met praktische voorbeelden. Voor mij veel herkenning én inzichten en handvatten!"

JS_Review3
Mayella - leerkracht

Zo duidelijk en mooi onderbouwd

Voor mijn gevoel was ik niet voldoende op de hoogte op welke wijze ik de kinderen kan helpen tijdens het proces rouwverwerking en was voor mij onbekend welke rol ik heb als leerkracht in de begeleiding gericht op de nabestaanden en ouders uit de klas van de medeleerlingen. In de training heb ik heel veel praktische handreikingen gekregen. Het was ontzettend goed. Zo duidelijk. Mooi onderbouwd.

JS_Review9
Marianne - intern begeleider

Kundig, empathisch en daadkrachtig

Janet is zeer deskundig op het gebied van rouw-en verliesbegeleiding binnen een team, en helaas hebben wij op school ook meerdere situaties meegemaakt waar haar kennis zeer welkom was in de begeleiding van kinderen, ouders en het team.
Tijdens het ziek zijn-overlijden van leerlingen/ouders en de emoties die bij de omgeving hoog oplopen, is het fijn dat Janet directie en team begeleid heeft.
Ook kinderen die emotioneel niet vrij zijn en zich moeizaam kunnen richten op hun leertaak omdat zij zich zorgen maken tijdens/na het scheidingsproces van ouders weet Janet goed te begeleiden. Op een kundige, empathische en daadkrachtige wijze weet zij de verschillende betrokkenen warm te begeleiden.

JS_Review12
Sanne - ouder

Het begrip dat Janet toonde voor mijn verdriet heeft mij oprecht gesteund

Voor mijn kinderen was ik op zoek naar een professionele hulpverlener naar aanleiding van het onverwachte overlijden van hun vader.
Ik had van Janet een handleiding nodig hoe ik met het verdriet van mijn kinderen om moest gaan en ik wilde graag een bevestiging van dat wat ik voelde en hoe ik hierin handelde juist was. Het begrip dat Janet toonde voor mijn verdriet heeft mij oprecht gesteund. Een heel prettige integere samenwerking waarin het niet moeilijk of pijnlijk was mijn diepste emoties te tonen. Ik voelde mij steeds gehoord; Janet luistert en analyseert helder. In tijden van intens verdriet is het niet alleen fijn maar ook essentieel om met een professioneel iemand te kunnen spreken. Ik kan gesprekken met Janet van harte aanbevelen zowel voor volwassenen als voor kinderen!

JS_Review6
Marjan - leerkracht

Als ik er aan denk krijg ik nog kippenvel

In onze groep kwam een 4 jarig meisje waarvan haar moeder een hersentumor had. De stichting waar ik voor werk bood de gelegenheid tot een training bij Janet over rouw en verlies op school. Waar ik Janet vooral heel sterk in vind is het “zien” van rouw bij kinderen.  Alles wat ik gezien, gehoord en ervaren heb in de training was zo op kinderen in rouw en op verlies gericht dat alles heel goed praktisch toe te passen was in de groep toen het moment van overlijden daar was en in de periode eraan vooraf. Naast de training heb ik Janet ook in de klas mee mogen maken na het overlijden van de al eerder genoemde moeder. Hoe Janet dan op het kind reageert en met de klas iets moois wist neer te zetten…….. als ik er aan denk krijg ik nog kippenvel.

JS_Review5
Elies - directeur basisschool

Janet maakt een beladen onderwerp op een zeer prettige manier bespreekbaar

Toen 2 jaar geleden een vader overleed heb ik direct contact met Janet gezocht om de goede dingen te doen voor de betreffende kinderen en ouder. En voor de klasgenoten en de andere ouders.
Janet heeft zeer veel inhoudelijke kennis; zij is een goede gespreksleider voor volwassenen en voor kinderen. Zij maakt een beladen onderwerp op een zeer prettige manier bespreekbaar. Ik beveel scholen en ouders die te maken hebben met rouw altijd aan om contact op te nemen met Janet.

JS_Review7
Jeannette - intern begeleider

Een juiste ondersteuning in het proces met de groep en ouders

Een zeer ernstig zieke moeder en de handelingsverlegenheid van de leerkracht, gaf aanleiding om Janet te vragen een workshop voor het team te verzorgen. Er waren veel vragen over het begeleiden van de groep, maar ook wat de visie van de school hierin is. Zeer praktische handvatten hebben ons ondersteund dit proces met de groep en ouders goed aan te kunnen gaan.

JS_Review8
Nanda - ouder

Concrete handvatten die ik direct kon toepassen

Janet is bijzonder, zo fijn bij haar te zijn, van haar te mogen leren en geïnspireerd te worden.  De begeleiding heeft niet alleen mijn kinderen geholpen maar ook mijzelf! Ik ontving concrete handvatten die ik direct kon toepassen.

JS_Review10
Els - leerkracht

Vaardigheden die je alle kinderen wil meegeven

In de training bij Janet is de praktische kant mij vooral bijgebleven en hoe belangrijk het is om kinderen woorden en middelen te geven om het verlies bespreekbaar te maken en een plek te geven. Hoe je hier als leerkracht ruimte voor kunt creëren. Niet alleen wanneer er daadwerkelijk iets is gebeurd op het gebied van overlijden, maar ook gewoon als een soort ‘standaard’ vaardigheden die je alle kinderen wil meegeven zodat zij leren hoe ze hierop reageren.
Janet is  een echte vraagbaak op dit gebied. Wanneer ik iets wil bespreken rondom verdriet of rouw kan ik blindelings varen op haar ervaringen en suggesties. Ze stemt af op wat bij mij als leerkracht past en wat bij de leerling past, zodat het voor iedereen zo goed mogelijk voelt.

JS_Review11
René - directeur basisschool

Janet geeft nuchter, eerlijk, open en met humor en begrip inhoud aan haar expertisegebied

Nadat één van onze leerlingen bij een brand om het leven was gekomen, heb ik Janet gevraagd om met de klassen waar de leerling in had gezeten een programma te doen om hen te leren omgaan met het verlies. Daarvoor heeft Janet op een ouderavond de ouders meegenomen in hoe rouwverwerking bij kinderen in zijn werk gaat.
Ik heb Janet in de contacten die wij hebben gehad leren kennen als een nuchter, eerlijk en open mens die met humor en begrip inhoud weet te geven aan haar expertisegebied.