Specialist Rouw op School - Janet Schmidt

Welkom

in de wereld van het kind in een gezin met verlies

Voor leerkrachten, schoolcoaches en intern begeleiders. Dé opleiding voor omgaan met verlies op de basisschool

JS_TRAINING_rouw op school
JS_DRAAD_voor website

Specialist Rouw op School

Als Specialist Rouw op School ben jij

de aangewezen persoon als het om preventie, advies, ouderbijeenkomsten en begeleiding gaat.
De begeleiding richt zich op het team, de ouders en de leerlingen.
Specifiek komen scheiding en (naderend) overlijden aan bod in de opleiding.

JanetSchmidt_Schoolbegeleiding

Begeleiding bieden aan

HdW licentiehouders

Team

Begeleiding gericht op het schoolteam gaat over samen visie en beleid ontwikkelen en formuleren, vanwaaruit praktisch, dynamische protocollen voortvloeien. Daarnaast kan de Specialist Rouw op School informatieve bijeenkomsten verzorgen voor het team, waarin o.a. thema’s aan bod komen als ‘hoe rouwen kinderen’ en ‘preventie in de groep’. Specifieke vragen van de leerkrachten m.b.t. risico-leerlingen kan de Specialist 1 op 1 beantwoorden.

HdW licentiehouders

Ouders

Begeleiding voor ouders richt zich op psycho-educatie bieden, gesprekken in aanvulling op begeleiding van hun kinderen en het verzorgen van ouderbijeenkomsten met een specifiek rouw-thema. Ook leer je gevoelige gesprekken te voeren met ouders (i.s.m. directie). Gesprekken b.v. ter voorbereiding van een overlijden van een ouder of leerling.
De samenwerking tussen school en gezin staat centraal.

HdW licentiehouders

Leerlingen

Begeleiding van de leerlingen richt zich direct op het werken in de groep/klas met behulp van in de opleiding geleverde tool de Landkaart ‘ Stromen van Verbinding’ en 'Met de poppetjes op tafel'.
Daarnaast biedt de Specialist begeleiding in een preventiegroep op school.
Deze groep kan gericht zijn op scheiding in het gezin, ernstige ziekte in het gezin en/of een overlijden in het gezin.

JanetSchmidt_Schoolbegeleiding
Janet_Schmidt_Gezinnen9
Janet_Schmidt_Gezinnen2

De Opleiding

Doelgroep: Leerkracht, schoolcoaches, school-maatschappelijk werkers, school-orthopedagoog, school-psycholoog, intern begeleider

Doel: De Specialist is erin gespecialiseerd om bovenstaande met elkaar te verbinden en te integreren in de visie en uitvoering passend bij de cultuur en identiteit van de school. Rouw op School is een opleiding gericht op leerkrachten en schoolcoaches die zich willen verdiepen in het onderwerp rouw bij kinderen.

Tijdens de opleiding krijgen de deelnemers o.a. inzicht in de verschillende rouwtaken en hoe deze zich bij kinderen kunnen manifesteren. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de manier waarop leerkrachten en schoolcoaches het rouwproces (binnen de schoolmuren) kunnen begeleiden en kinderen kunnen ondersteunen.

Naast theorie zijn er ook praktische opdrachten en oefeningen waardoor de deelnemers kunnen toepassen wat ze geleerd hebben in de praktijk. Hierdoor kunnen ze zich verder ontwikkelen in het begeleiden van kinderen in hun rouwproces.

De opleiding is gericht op het versterken van de competenties van leerkrachten en schoolcoaches en het bieden van praktische handvatten om kinderen op een effectieve manier te ondersteunen tijdens hun rouwproces.

Duur: De Opleiding heeft een looptijd van 6 maanden en is een blended opleiding wat wil zeggen dat online modules gecombineerd worden met een afsluitende livedag en greps-coach-calls. De 12 online modules kunnen de studenten in eigen tempo doorwerken, waarbij rekening gehouden moet worden met 4 uur studietijd per week.
De uit te werken opdrachten delen de studenten met elkaar via de mail en/of whatsappgroep. De verdieping en het presenteren van de opdrachten voortkomend uit de online modules vindt plaats tijdens de laatste livedag. Ook is er elke maand 1 online-live-groeps-coach-call waar cases en vragen behandeld worden.

Voorwaarde: je bent verbonden aan een school(-organisatie)

Vrijstelling: vrijstelling wordt niet gegeven

Certificering: Deelnemers ontvangen een certificaat wanneer zij de opdrachten hebben uitgevoerd, op de live-dag aanwezig zijn geweest én door toetsing van een persoonlijk-professionele presentatie en rollenspel.

Opleiding

Specialist Rouw op School

NIVEAU HBO - MAXIMAAL

START  09-01-2024

€ 2497,-

scholing vrijgesteld van BTW ivm CRKBO-registratie

12 online modules

1 LIVE-dag 25-06-2024

3 x Groeps-Coach-Call van 1 uur

KAART tafelmodel én vloermodel

BONUS samen met jouw collega deelnemen? 👉👉

Scherm­afbeelding 2023-07-24 om 13.04.00

mail info@janetschmidt.nl voor
een oriënterend gesprek / intake-gesprek

Webinar Rouw op School (1)

Melody's 'reis' in de Training

JanetSchmidt_KindGezinRouw_4

Janet haar open houding en oneindige stroom aan prachtige praktijkverhalen gaven mij het vertrouwen gewoon met dit spannende thema te gaan oefenen. In de training verdiepte zij specifieke onderwerpen waar wij als deelnemers in geïnteresseerd waren, waardoor het echt een training op maat is geworden.

Toen ik aan deze Training begon, stond ik op de KAART in het mistige gebied, kijkend naar de hulpbron.
Ik had wel iets over het thema rouw geleerd tijdens mijn opleiding, maar het voelde alsof de kennis en ervaring buiten mijn bereik lagen. Ik was op zoek naar hulpbronnen om mij te ondersteunen.
De achtergrondkennis die Janet deelt over rouw bij kinderen en gezinnen is heel interessant. Dit was precies de kennis waar ik naar hunkerde. De praktische werkvormen zijn heel helpend, omdat ik er direct mee aan de slag kon in mijn praktijk.
In een online coachcall mocht ik zélf ervaren hoe het werken met de KAART gaat binnen dit thema rouw. Dat was superfijn en de KAART is nu dan ook heel mooi te integreren in mijn eigen manier van werken met kinderen en gezinnen.
De video’s waarin Janet - in de online omgeving - haar kennis overbrengt is heel beeldend, waardoor ik de aangereikte kennis makkelijker tot me kon nemen. Veel fijner dan wanneer ik grote lappen informatie lees.
Nu aan het eind van de training sta ik op de nieuwbouw op de KAART, omdat alles nog zo niet-eigen voelt. Met de opgedane kennis en praktische tools, probeer ik nu zoveel mogelijk met de stroom mee te gaan, te doen en te vertrouwen op mijn creativiteit en intuïtie.

Melody Pippel Kinder- en Jeugdtherapeut

Programma

12 online modules

Janet Schmidt - Rouw op School - Module 2
Janet Schmidt - Rouw op School - Module 3
Janet Schmidt - Rouw op School - Module 4
Janet Schmidt - Rouw op School - Module 5
Janet Schmidt - Rouw op School - Module 6
Janet Schmidt - Rouw op School - Module 7
Janet Schmidt - Rouw op School - Module 8
Janet Schmidt - Rouw op School - Module 9
Janet Schmidt - Rouw op School - Module 10
Janet Schmidt - Rouw op School - Module 11
Janet Schmidt - Rouw op School - Module 12
Janet Schmidt - Rouw op School - Module 13